Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

"Jelen adatezelési tájékoztató az sdnholding.hu weboldal és az oldal egyes szolgáltatásaihoz kapcsolódóan átadott adatok gyűjtéséről azok feldolgozásáról és a felhasználó adatainak kezeléséből eredő jogokról és kötelezettségekről ad tájékoztatást."


Az Adatkezelő az adatkezelést a jogszabályok szerint, tisztességesen a Felhasználó számára átláthatóan végzi, mindvégig ilyen eljárásra törekszik.
Az Adatkezelő csak a működéshez fetétlenül szükséges adatokat gyűjti. Az anonimitás megörzése érdekében felhasználó közvetlen azonosítását lehetővé tevő adatokat pl.: név, lakcím, telefonszám nem gyűjt.
 

Adatkezelő

Adatkezelő neve: ...
Adakezelő email címe: info@sdnholding.hu
Adatkezelő telefonszáma: +36 ...
 

Tárhely szolgáltató

MAXER Hosting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített név: MAXER Hosting Kft
Cégjegyzékszám: 08-09-013763
Adószám: 13670452-2-08
Székhely: 9024 Győr, Répce u. 24.
Telephely: 9024 Győr, Répce u. 24.
Webhely: https://maxer.hu/ E-mail: info@maxer.hu

Web analitikai szolgáltatások


Adatfeldolgozó a honlap működésének javításához a honlap használatának elemzéséhez webanalitikai szolgáltatásokat vesz igénybe. A honlap használatának elemzése érdekében a felhasználó eszközén a szolgáltatók cookiek-at helyeznek el. Az érintett az online felületek használatával, azokhoz történő hozzáféréssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Facebook által kezelt cookie-k a Európai Unión belüli szervereinken kerül tárolásra. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a meghatározott módon és célokra. A Google és a Facebook ezeket az információkat az online felületek érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.
A szolgátatók megnevezése:
 
Szolgáltató Neve: Google Irland ltd. (Google Analitycs)
Szolgáltató Székhelye: Gordon House Barrow Street Dublin 4, Ireland
Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója a következő linken érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
 
Szolgáltató Neve: Facebook Irland ltd. (Facebook)
Szolgáltató Székhelye: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 
Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: GDPR)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény2 (a továbbiakban: Infotv.).

Email Cím, telefonszám
Az e-mail cím és telefonszám a weboldal tulajdonosa és a felhasználó közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás célját szolgálja.
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.
A Megszólítás és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a Név az érintett nevét tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező nevet ad e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.